IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Zaštita Vaše privatnosti prilikom korištenja naših internetskih stranica (www.dasweltauto.hr) posebno nam je važna. U nastavku Vas stoga želimo detaljno informirati o obradi i zaštiti Vaših osobnih podataka.

Za zaštitu podataka na ovoj internetskoj stranici odgovorno je društvo Porsche Croatia d.o.o. kao zastupnik marke Das WeltAuto za Hrvatsku.

Društvo Porsche Croatia d.o.o. se kod korištenja i obrade osobnih podataka striktno drži važećih europskih i nacionalnih propisa o zaštiti podataka. Pravo na korištenje osobnih kao i anonimnih podataka u zakonski dopuštenom opsegu, uz ograničenja temeljem niže navedenih prava ispitanika, ima društvo Porsche Croatia d.o.o.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se samo na (www.dasweltauto.hr) i povezane podstranice, no ne i na internetske stranice kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe. Molimo provjerite izjave o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze na internetskim stranicama kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe jer su te internetske stranice izvan naše kontrole i Porsche Croatia d.o.o. ne odgovara za njihov sadržaj i mjere zaštite osobnih podataka. 


[1.] Sigurnost podataka

 

[1.1.] Društvo Porsche Croatia d.o.o. je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike. Ako dođe do povrede Vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za Vaša prava i slobode, izvijestit ćemo Vas o tome u skladu s važećim propisima. 

[1.2.] Molimo imajte na umu da je za adekvatnu zaštitu Vaših osobnih podataka, osim navedenih mjera zaštite i sigurnosti poduzetih s naše strane, nužno da i Vi sami brinete o sigurnoj pohrani predanih Vam ili priopćenih korisničkih podataka i/ili lozinki te njihovoj tajnosti.

 

[2.] Korištenje internetskih stranica od strane maloljetnika

 

[2.1.] Upozoravamo da se sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isključivo od osoba koje su navršile 16. godinu života. Zabranjuje se korištenje sustava i alata te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice bez odgovarajuće privole roditelja/skrbnika. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim za nju saznamo te podatke takvih osoba izbrisati.

 

 [3.] Prikupljanje i obrada osobnih podataka

 

[3.1.] Podaci koje ste Vi stavili na raspolaganje

Osobne podatke obrađujemo isključivo u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Kad komunicirate s nama ili unosite svoje podatke u neki od obrazaca na našoj internetskoj stranici, primate na znanje da će se podaci, koje ste naveli u odgovarajućem obrascu, obraditi u niže navedene i opisane svrhe (vidi točku [5.]).

 [3.2.] Podaci koje smo mi prikupili

Kada posjetite našu internetsku stranicu, kolačići (cookies) automatski prikupljaju osobne podatke. Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našoj internetskoj stranici pronaći ćete pod točkom [6.] te u našoj Smjernici za kolačiće.

  

[4.] Partneri

 

Porsche Croatia d.o.o. ne provodi sve obrade osobnih podataka samo, već za to koristi pomoć profesionalnih partnera:

 • Porsche Informatik GmbH sa sjedištem u 5020 Salzburg/Austrija
 • Holzhuber Marketing und WerbeGmbH sa sjedištem u 1010 Wien/Austrija
 • twyn group GmbH sa sjedištem u 4600 Wels/Austrija
 • Vivid Planet Software GmbH sa sjedištem u 5302 Henndorf am Wallersee/Austrija
 • Fact AI GmbH sa sjedištem u 5020 Salzburg/Austrija
 • Cognify AI sa sjedištem u 5020 Salzburg/Austrija
 • NTT DATA Austria sa sjedištem u 1200 Wien/Austrija
 • Market Calling Marketing GesmbH sa sjedištem u 4174 Niederwaldkirchen/Austrija
 • matelso GmbH sa sjedištem u Stuttgart/Njemačka
 • ATLASSIAN sa sjedištem u Sydney/Australija
 • und Usabilla B.V. sa sjedištem u Amsterdam/Nizozemska
 • 01 Content&Technology d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu;

 

a koja djeluju po nalogu i uputi društva Porsche Croatia d.o.o. .

Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštovanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih daju trećim osobama.

Osim toga, ni društvo Porsche Croatia d.o.o. Vaše podatke neće prosljeđivati trećim osobama - kao što su izdavači imenika i agencije za izravni marketing.

  

[5.] Obrade podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole

 

Detaljnije informacije o obradama podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole nabrojene su kako slijedi:


Upit za probnu vožnju

 • Kod izbora rabljenog vozila, imate i mogućnost ugovaranja probne vožnje. Prilikom slanja kontaktnog obrasca za probnu vožnju Vaši se osobni podaci iz kategorija (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci) obrađuju i šalju odabranom ovlaštenom Das WeltAuto partneru.
 • Svrha: priprema/provedba i obrada probne vožnje
 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovornih radnji na Vaš zahtjev
 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci kod odabranog partnera

 

Lista želja

 • Prilikom pohrane podataka o vozilu (pronađeno rabljeno vozilo i vozilo za probnu vožnju) Vaši se u carLOG-u obuhvaćeni osobni podaci iz kategorija (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci, podaci o loginu) obrađuju i pohranjuju.
 • Svrha: pohrana radi daljnje obrade i ponovnog dohvaćanja osobnih podataka vezanih uz vozilo.
 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovornih radnji na Vaš zahtjev
 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci


Aktiviranje agenta pretrage

 • Prilikom slanja Vašeg agenta, odnosno novo pristiglih vozila koji odgovaraju vašim kriterijima obrađuju se Vaši osobni podaci iz kategorija (e-mail adresa).
 • Svrha: slanje vozila pronađenih preko agenta pretrage
 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora odnosno Vašeg zahtjeva
 • Razdoblje pohrane: vrijeme dok je aktiviran agent pretrage

 

Dijeljenje oglasa za vozila

 • Prilikom slanja oglasa za vozila postojećim kanalima obrađuju se Vaši osobni podaci iz kategorija (e-mail adresa).
 • Svrha: slanje oglasa za vozila
 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora odnosno vašeg zahtjeva
 • Razdoblje pohrane: isključivo za trajanje procesa slanja


 

Upit za vozilo

 • Prilikom slanja kontakt formulara Vaši osobni podaci iz kategorija (željeno vozilo, željeni termin, ime i prezime, interes kupnje, adresa i kontaktni podaci) obrađuju se i šalju odabranom ovlaštenom Das WeltAuto partneru.
 • Svrha: odgovaranje na vaš upit
 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora, predugovornih radnji na Vaš zahtjev odnosno legitimni interes
 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci[6.] Kolačići i Social Plug-ins

 

[6.1.] Podatke prikupljamo automatski koristeći kolačiće. Kolačić (cookie) je mala tekstualna datoteka koja pohranjuje postavke za internet. Tu tehnologiju koriste gotovo sve internetske stranice. Vaš internetski preglednik preuzima tu datoteku prilikom prvog posjeta određenoj internetskoj stranici. Prilikom sljedećeg otvaranja te stranice s istim terminalnim uređajem kolačić i u njemu sadržane informacije šalju se ili internetskoj stranici koja ih je generirala (First-Party cookie) ili drugoj internetskoj stranici kojoj pripada (Third-Party cookie). Na taj način internetska stranica prepoznaje da je već posjećena preko tog internetskoj preglednika te u nekim slučajevima prilagođava sadržaj koji se prikazuje.

 

[6.2.] Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našim stranicama pronaći ćete u našoj Smjernici za kolačiće.

 

[7.] Prava koja Vam pripadaju

Vezano uz obradu osobnih podataka, imate pravo ostvariti sljedeća prava:

 

[7.1.] Pravo na pristup osobnim podacima

Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri.

 [7.2.] Pravo na ispravak

Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netočne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu. Ako ste uspostavili korisnički račun, u svakom trenutku možete sami pristupiti svojim osobnim podacima te iste sami ispraviti ili dopuniti. Povrh toga svoj korisnički račun možete u svako doba i zatvoriti.

 [7.3.] Pravo na brisanje

Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na Vašu privolu koju ste povukli.

Međutim, morate pritom voditi računa o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših podataka, primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u tijeku, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, itd.

 [7.4]. Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka

- ako osporavate točnost Vaših podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka,

- ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje korištenja podataka,

- ako nam za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili

- ako ste na obradu podataka uložili prigovor.

 [7.5.] Pravo na prenosivost podataka

Podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, ćemo Vam predati na Vaš zahtjev u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih i direktno prenijeti drugom voditelju obrade, ovisno o Vašem zahtjevu.

 [7.6.] Pravo na podnošenje prigovora

Obrađujemo li vaše podatke radi izvršavanja zadaća od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na obradu podataka ako postoji jači interes za zaštitom Vaših podataka. Prigovor na slanje marketinških materijala možete podnijeti u svako doba bez navođenja razloga.

 [7.7.] Pravo na žalbu

Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava ili sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

 [7.8] Pravo na opoziv

Sve Vaše izjave o davanju privole moguće je povući, u bilo kojem trenutku. Opoziv ima za posljedicu da od tog trenutka više ne obrađujemo Vaše podatke u svrhe navedene u izjavi o davanju privole, pa stoga više nije moguće koristiti odgovarajuća prava, pogodnosti itd.

 

Sva gore navedena prava možete ostvariti izravno pri Porsche Croatia d.o.o., upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu [email protected].

 

Osim direktno nama, možete se obratiti sa svojim prigovorom ili žalbom i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

 

[8.] Promjene u Izjavi o zaštiti osobnih podataka

 

[8.1] Ova izjava o zaštiti osobnih podataka posljednji put je ažurirana dana 26.03.2021. U slučaju bitnih promjene izjave o zaštiti osobnih podataka, će na naslovnici naše web stranice sljedećih 30 dana stajati obavijest o navedenoj promjeni. Daljnjim korištenjem naše web stranice dajete svoju suglasnost predmetnim promjenama.

 

[9.] Voditelj obrade i Povjerenik za zaštitu podataka

 

Voditelj obrade

Porsche Croatia d.o.o.
Das WeltAuto Hrvatska
Miroslava Miholića 2, HR - 10 010 Zagreb
[email protected]

Kontakt podaci - zaštita podataka:
[email protected]

car-favorit up language searchagent compare-large