TRGOVAČKI REGISTAR

Porsche Croatia d.o.o.

P.P. 367
Miroslava Miholića 2
HR-10010 Zagreb

Telefon +385 / 1 /6269 111
E-Mail: [email protected]
Pravna forma: Društvo s ograničenom odgovornošću

Porsche Croatia d.o.o. je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 080284872
MB poslovnog subjekta: 1435396
OIB/PDV ID: HR56007827423

Tvrtka kod koje se vode pravni računi:
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Petrinjska 59 Broj računa: 2484008-1100156754 za vozila IBAN HR56 2484 0081 1001 5675 4 SWIFT RZBHHR2X 
ŽR Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička 50 Broj računa: 2340009-1110151865 za ostala plaćanja IBAN HR85 2340 0091 1101 5186 5 SWIFT PBZGHR2X 
Iznos temeljnog kapitala: 78.610.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Martin Wienerroither, Vicko Ljuban


Austrijska gospodarska komora (WKO) – odjeljak za prodaju vozila i tehniku motornih vozila
Propisi u vezi s obrtom i zakonom o radu: zakon o obrtu
(www.ris.bka.gv.at)

Služba za nadzor: Gradska uprava grada Salzburga
 

compare-large car-favorit language searchagent up