Uvjeti korištenja

 

1. Područje valjanosti, ograničenje korištenja i svrha:

internetska stranica www.dasweltauto.hr omogućava kupcima društva Porsche Croatia d.o.o. (kraće: Porsche) korištenje objavljenim sadržajima i funkcijama na temelju uvjeta o korištenju i važećih pravnih propisa.

2. Osobni / pravni preduvjeti za korištenje:

Korištenje funkcijama internetske platforme www.dasweltauto.hr dopušteno je samo poslovno sposobnim fizičkim osobama starijim od 18 godina. Korištenje za pravne osobe slijedi prema zakonu (prema pravu zastupanja).
Porsche zadržava pravo na izuzimanje osoba od korištenja internetskim uslugama bez navođenja razloga.

Pri korištenju platformom moraju se poštivati autorska prava, prava vezana uz ime te zakoni i propisi o trgovačkim i proizvodnim markama kao i druga srodna prava trećih osoba. Zaštićene su primjerice sve internetske stranice Porsche uključujući slike, glazbu i marke poput „Das WeltAuto“ objavljene na tim stranicama. Ovo vrijedi i za prava ostalih marki iz koncerna. Te internetske stranice kao i ovi uvjeti korištenja nisu licencija ili drugo zaštićeno pravo Porsche društva. Korisnik se obvezuje da neće zloupotrijebiti korištenje uslugama, osobito

  • da neće zaobilaziti sigurnosne propise informativnih usluga,
  • da se neće koristiti opremom na način čije su posljedice oštećenje opreme ili prestanak rada funkcija zbog promjena u fizičkoj ili logičkoj strukturi servera, mreže Porsche ili drugih mreža,
  • te da pružene informacije ili dio informacije neće uključivati u privatne ili poslovne ponude na drugim internetskim stranicama niti će se služiti tim informacijama u poslovne svrhe.


3. Korištenje oglasnom platformom, jamstvo i garancija:

www.dasweltauto.hr je oglasna platforma na kojoj se objavljuje ponuda rabljenih vozila ukoliko sadržaj te ponude ne krši pravne propise, odnosno odrednice o zaštiti podataka, tj. uvjete korištenja. Ponude/oglase objavljene na stranici www.dasweltauto.hr uglavnom postavljaju treće osobe i oni ne predstavljaju obvezujuće ponude Porsche društva. Ova usluga koju omogućava Porsche smatra se oglasnom platformom, tj. platformom na koju korisnici stavljaju svoje oglase, odnosno na kojoj mogu pronaći kontakt podatke i međusobno sklopiti kupoprodajni ugovor. Jedini mogući ugovor sklapa se između oglašivača i interesenta. Porsche nije zastupnik, ovlaštenik, posrednik niti agent korisnika. Svi ugovori ili pravno-poslovni kontakti između korisnika uspostavljeni preko platforme www.dasweltauto.hr ostaju isključivo između njih. Porsche ne preuzima odgovornost vezanu uz stupanje ili ne stupanje ugovora na snagu. Porsche ne odgovara niti za rabljena vozila koja se prodaju preko ove oglasne platforme niti za garancije, nadoknadu troškova ili garancije na produkt. Sve žalbe provode se pravnim putem izravno protiv određenog korisnika, odnosno ugovornog partnera.

Nakon objave sadržaja korisnika/oglašivača ili objave sadržaja na njihov zahtjev Porsche ne preuzima nikakvu odgovornost ni za sadržaj, točnost, aktualiziranost ili pouzdanost sadržaja niti za pravopisne pogreške ili pogrešno prenošenje sadržaja. Za točnost podataka odgovoran je korisnik oglašivač.

Sadržaji objavljeni na stranici www.dasweltauto.hr ne smiju se kopirati, obraditi, širiti, objavljivati ili učiniti javno dostupnima (online-objavljivanje) niti koristiti na bilo koji drugi način bez prethodnog odobrenja vlasnika prava. To vrijedi i za kopiranje putem tzv. "Robot/Crawler" tehnologija pretraživanja ili putem drugih automatskih mehanizama.

Za točnost osobnih podataka korisnika i oglašivača, tj. za navedene kontakt podatke Porsche ne preuzima odgovornost. Svaki korisnik mora sam provjeriti identitet svog ugovornog partnera.

4. Usluge društva Porsche

Porsche će se potruditi da pruži besprijekoran rad stranice na adresi www.dasweltauto.hr, no ne može jamčiti da će stranica u svako vrijeme raditi bez tehničkih grešaka. Informacije koje pronalazite na toj internetskoj stranici Porsche je pažljivo sastavio i omogućio Vam korištenje njima na godišnjoj razini u prosjeku 97,5%.

Sadržaji objavljeni na ovim internetskim stranicama služe isključivo za informiranje i nisu pravno obvezujući sve dok ne podliježu normama o navođenju potrošnje goriva i emisija CO2. Podaci o isporuci, izgledu, cijeni, snazi, dimenzijama i masi vozila odgovaraju saznanjima u trenutku unosa tih podataka. Zbog toga se zadržava pravo na promjene. Sve informacije vezane uz opremu, cijene i tehničke podatke temelje se na karakteristikama hrvatskog tržišta. Molimo provjerite sve informacije prije nego što se tim informacijama na bilo koji način koristite. Obvezujuće izjave mogu se dati samo na konkretan upit.

EU-informacije o potrošnji goriva i emisijama CO2 prema regulativi VO (EG) 715/2007: navedene vrijednosti dobivene su propisanim postupkom mjerenja prema regulativi VO (EG) 715/2007. Podaci se ne odnose na jedno određeno vozilo i nisu sastavni dio ponude, nego služe isključivo za usporedbu između različitih vrsta vozila. Određena dodatna oprema i dodatni pribor (npr. šire gume, klima uređaj, krovni nosač, itd.) mogu dati drugačije vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO2.

5. Promjena opsega usluga

Porsche zadržava pravo, uslugu ili dio usluge u svakom trenutku proširiti, smanjiti ili promijeniti funkcionalnost. Brzina razvoja Interneta zahtijeva da se s vremena na vrijeme korigiraju uvjeti korištenja.
U ovu svrhu vrijede izvodi točke 7. Promjene uvjeta korištenja.

6. Sigurnost

U slučaju da E-mail poruku želite poslati sa privatnog E-mail računa, imajte u vidu da zbog tehničke strukture Interneta za zadovoljavanje uvjeta povjerljivosti i integriteta E-mail sadržaja sami morate poduzeti odgovarajuće mjere. Ovdje možete koristiti npr. programe za enkripciju koji se nalaze na tržištu. U slučaju da želite poslati E-mail direktno iz Porsche kontakt područja, imajte u vidu da se podaci ne enkriptiraju i time ne mogu zadovoljiti uvjete povjerljivosti i integriteta E-mail sadržaja.

7.Promjene uvjeta korištenja:

Porsche zadržava pravo promjene uvjeta korištenja u budućnosti. Vi žete na to biti eksplicitno upozoreni te zamoljeni za prihvaćanje uvjeta. Pošto se kod ove ponude radi o za sve korisnike besplatnoj usluzi te svi registrirani korisnici moraju biti jednako tretirani, korištenje stranice u slučaju ne prihvaćanja uvjeta ili kasnije promjene uvjeta se zabranjuje.

8. Pravni izbor:

Za korištenje usluga kao i uvjete korištenja vrijedi austrijsko pravo sa iznimkom primjene mjerodavnog zakona u slučaju sukoba zakona.

language car-favorit compare-large searchagent up